Služby

Certifikácia strojov má presný postup podľa príslušných smerníc a noriem. Spoločnosť TECH-K sa postará o celý priebeh certifikácie, vypracovanie ochranných opatrení až po získanie ES Vyhlásenia o zhode a označenie CE. Prezentačné video

 • Nové stroje
 • Prevádzkované stroje
 • Súbor strojov

Postup pre zlegalizovanie stroja a získanie označenia CE

Posudzovanie rizík
 • identifikácia a uplatnenie všetkých príslušných smerníc a harmonizovaných noriem
 • smernice stanovujú základné požiadavky​, ktoré musia vaše výrobky spĺňať
 • harmonizované európske normy​ sa vydávajú s odkazom na uplatnené smernice a podrobnými technickými pojmami uvádzajú základné požiadavky
 • posudzovanie rizík podľa STN EN ISO 12100, TNI ISO/TR 14121-2 obsahuje
 • analýzu rizika​ (určenie hraníc stroja, identifikovanie ohrozenia, odhadovanie rizika)
 • hodnotenie rizika
 • posudzovanie bezpečnosti podľa minimálnych požiadaviek smernice 2009/104/ES pre prevádzkované​ stroje
Bezpečnostný koncept
 • znižovanie rizika princípom integrovanej bezpečnosti​ – metóda 3 krokov
 • krok 1 = prvý stupeň priority – konštrukčné opatrenia
 • krok 2 = druhý stupeň priority – bezpečnostná ochrana alebo doplnkové ochranné opatrenia
 • krok 3 = tretí stupeň priority – informácie pre používateľov
 • spracovanie kompletného návrhu ochranných opatrení ​na zaistenie bezpečnosti stroja, ktoré spĺňa základné požiadavky uvedené v príslušnej smernici
Meranie bezpečnej vzdialenosti
 • overovanie bezpečnej vzdialenosti​ pre umiestnenie ochranného zariadenia od nebezpečného priestoru so zreteľom na rýchlosť približujúcich sa častí ľudského tela podľa STN EN ISO 13855
 • výrobca/prevádzkovateľ musí vykonávať tieto merania vždy​, ak sú použité pre zaistenie bezpečnosti stroja ochranné opatrenia pomocou technických prostriedkov (optické svetelné závory, obojručné ovládanie, nášľapné rohože, blokovacie zariadenia-koncové spínače atď.)
Overovanie bezpečnostných častí riadiacich systémov
 • overovanie modelu štruktúry bezpečnostných častí riadiacich systémov s výpočtom výkonnostnej úrovne PL​ (Performance Level) STN EN ISO 13849-1
 • overovanie pomocou softwarového asistenta SISTEMA​, ktorý umožňuje modelovať štruktúru bezpečnostných častí riadiacich systémov
 • výstupom je overovanie vzťahu PL≥PLr
Overovanie a skúšky elektrických zariadení strojov
 • overovanie a skúšky elektrických zariadení strojov podľa STN EN 60204-1
 • odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie​) a kontroly elektrických zariadení
 • prehliadkou a skúškou technického zariadenia, sa preveruje bezpečnosť technického zariadenia v zmysle bezpečnostno-technických požiadaviek
Návod na použitie

vypracovanie návodu na použitie​ pre stroj podľa smernice 2006/42/ES a STN EN ISO 12100 s jasnou grafickou a textovou štruktúrou písania s jedinečným dizajnom

vypracovanie návodu na montáž​ pre čiastočne skompletizované strojové zariadenie​ podľa smernice 2006/42/ES a STN EN ISO 12100 s jasnou grafickou a textovou štruktúrou písania s jedinečným dizajnom

v návode sú obsiahnuté všetky informácie potrebné pre personál obsluhy a údržby s dôrazom na bezpečnosť týchto ľudí a strojov

technické preklady​ návodu do všetkých svetových jazykov

tlač​ návodov

ES Vyhlásenie o zhode a označenie CE

vypracovanie ES Vyhlásenia o zhode​ podľa smernice 2006/42/ES

vypracovanie Vyhlásenia o začlenení čiastočne skompletizovaného strojového zariadenia ​podľa smernice 2006/42/ES

označenie strojového zariadenia výrobným štítkom​ s označením zhody CE

vydanie Odborného stanoviska​ oprávnenou právnickou osobou na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení

Čo o nás povedali naši klienti?

Návody na použitie, ktoré nám vypracovávate sú na výbornej odbornej úrovni a v zmysle zákonných požiadaviek. Pozitívne hodnotím aj váš celkový zákaznícky prístup.

Volkswagen Slovakia, a.s.
Jozef Šuhaj Plánovanie nových projektov

S firmou TECH-K je radosť spolupracovať. Dohodnuté termíny a odovzdanie dokumentácie prebieha perfektne, takisto odborná komunikácia je na vysokej úrovni. Hodnotím vysokú úroveň precíznosti.

Vaillant Industrial Slovakia, s.r.o.
Peter Vavruš Plánovania zváracích liniek

Vaše služby sú na excelentnej úrovni založenej na korektnom prístupe k zákazníkovi.

Vaillant Industrial Slovakia, s.r.o.
Jozef Bobot Procesný inžinier

Spoločnosť TECH-K nám vypracovala dokumentáciu, rozsiahlu a výstižnú pre zamestnancov. Celkové odkomunikovanie našej požiadavky ako aj spracovanie dokumentácie prebehlo na vysokej úrovni a pomerne rýchlo. Som vďačná za profesionálny prístup.

Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r. o.
Katarína Šuranová Bezpečnostný technik

Som spokojný s prístupom spoločnosti TECH-K, prišli, obhliadli systém ako funguje a následne vypracovali dokumentáciu, ktorá bola veľmi dobre spracovaná po technickej ale aj vizuálnej stránke.

I.D.C. Holding, a.s.
Lukáš Dobrovodský Projektový manažér

Potrebujete poradiť alebo dohodnúť stretnutie? Kontaktujte nás